מפגש רובוטיקה

   מפגש ה – FFL – רובוטיקה בבתי הספר – מודיעין